PRIMUL CENTRU COMUNITAR ROMÂNESC ÎN LOS ANGELES

image8

Dragi Români,

SUNTEȚI DEACORD CU ÎNFIINȚAREA PRIMULUI CENTRU COMUNITAR ROMÂNESC ÎN LOS ANGELES???  


SEMNAȚI PETIȚIA ACUM PE FORMULAR!!!! 

image9
image10
image11
image12
image13
image14
image15
image16

CENTRU COMUNITAR ROMÂNESC ÎN LOS ANGELES

Anul trecut, România a sărbătorit Anul Centenarului 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri!

A venit timpul să fim și noi, cei din America, mai uniți și mai puternici, nu-i așa? Comunitatea românească de pe Coasta de Vest este una foarte importantă, numărând peste 200.000 de oameni de excepție. De la “simpli angajați”, care sunt foarte respectați, pentru hărnicia si profesionalismul lor, până la specialiști în domeniul aerospațial, de la NASA, cei din domeniul IT, din Silicon Valley, cei din industria cinematografica, de la Hollywood, ori oameni de afaceri de succes. Ei au șanse reale, pe care nu întotdeauna le fructifică în mod adecvat, pentru a putea avea un cuvânt greu de spus, atât aici, cât și în România!


Ne bucurăm că tot mai mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați la fel de mult ca noi de acest lucru, și tocmai de aceea am creat un Grup de Inițiativă al Românilor din California. Vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră, pe cât mai mulți, în acest grup, pentru a realiza cât mai multe obiective serioase.


Întâiul obiectiv este înființarea, conform Legii 86/2016, a primului Centru Comunitar Românesc din lume tocmai aici, în Los Angeles!


De ce primul Centru să fie deschis tocmai aici? Amintim doar câteva argumente:


  • Pentru că este mai mult decât evident că românii din California au fost uitați cu desăvârșire, comparativ cu cei din Europa, iar acest fapt trebuie schimbat;
  • Având acest Centru, românii de aici care își vor manifesta interesul, vor putea fi ajutați și consiliați mult mai rapid și eficient, inclusiv în relația cu autoritățile din România, dar și cu punctul de legătură reprezentat de Consulatul General al României din Los Angeles.
  • Vom putea avea la dispoziție GRATUIT o sală adecvată, pentru diverse evenimente, care să ajute la promovarea și păstrarea limbii, culturii și identității noastre, dar și pentru evenimentele ce țin de membrii comunității de aici;
  • Schimburile comerciale dintre California și România aproape că nu există. Prin înființarea Centrului Comunitar, cei din România, dar și oamenii de afaceri de aici, vor putea organiza întâlniri și expoziții tematice, care să ducă la rezultate care pot fi foarte bune, în interesul tuturor;


Am putea continua cu exemplele de acest fel. O vom face în articolele viitoare, mizând pe sprijinul dumneavoastră, care este foarte important.


Chiar dacă nu aveți timp sa activați în Grupul Local de Inițiativă, puteți face cât de puțin, care să însemne, de fapt, foarte mult!


Proveniți din România, sunteți rezident definitiv sau temporar pe Costa de Vest a Americii?


Vă rog, înscrieți-vă, prin intermediul formularului de mai jos (durează cel mult un minut înscrierea), și astfel va faceti auzita cererea înființarii primului Centru Comunitar Românesc, chiar aici, în Los Angeles!


Multumim si Să auzim numai de bine!


LA MULTI ANI ROMANIA!!!

GOD BLESS AMERICA!!!


Ady Simion


www.RomaniInLosAngeles.com

https://www.facebook.com/groups/RomaniinLosAngeles

English Translation >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DO YOU AGREE WITH THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST ROMANIAN COMMUNITY CENTER IN LOS ANGELES ??? VOTE NOW BY CLICKING FILLING UP THE FORM ABOVE !!!!

Last year, Romania celebrated the Year of the Centenary - 100 years since the Great Union!


It's time for us, who live here in America, to be more united and stronger, right? The Romanian West Coast community is a very important one, counting over 200,000 outstanding people. From "simple employees," who are highly respected for their diligence and professionalism, to NASA aerospace specialists, IT professionals, Silicon Valley, Hollywood filmmakers, or successful business people They have real chances, which they do not always adequately exploit in order to have a strong word to say, both here and in Romania!


We are pleased that more and more of you are as concerned about this as we are, and that is why we have created a California Initiative Group of Romanians. We are asking you, to join this group in order to achieve as many serious goals and projects as possible.


The first objective is the establishment, according to Law 86/2016, of the first Romanian Community Center in the world right here in Los Angeles!


Why should the first Center be opened here? Here are just a few arguments:


  • Because it is more than obvious that the Romanians in California have been completely forgotten, compared to those in Europe, and this must be changed;
  • Having this Center, the Romanians who will express their interest will be able to be assisted and advised more quickly and efficiently, including in their relations with the Romanian authorities, but also with the point of contact represented by the Consulate General of Romania in Los Angeles.
  • We will be able to have a free room for various events to help promote and preserve our language, culture and identity, as well as events for the members of the community here;
  • Trade between California and Romania almost does not exist. By setting up the Community Center, those in Romania, as well as businessmen here, will be able to organize thematic meetings and exhibitions that will lead to results that can be very good, in the interest of all;


We could continue with examples of this kind. We will do it in future articles, counting on your support, which is very important.


Even if you do not have time to be active in the Local Initiative Group, you can do just a little, sign this petition as it really means a lot!


Are you coming from Romania, are you permanently or temporarily resident on the West Coast of America?


Please, sign up using the form below (it takes no more than one minute to enroll), and so you will send the request for the establishment of the first Romanian Community Center, right here in Los Angeles!


Thank you


LA MULTI ANI ROMANIA

and GOD BLESS AMERICA!!!


Ady Simion


www.RomaniInLosAngeles.com

https://www.facebook.com/groups/RomaniinLosAngelesLast 

image17